Συνεδρίασε η Πελοπόννησος Α.Ε.

korinthosnews  | 

Συνεδρίασε την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου, στην Τρίπολη,
το διοικητικό συμβούλιο της Πελοπόννησος Α.Ε.
υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα.

Στη συνεδρίαση εξετάστηκαν θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της εταιρείας.