Άμισθοι Αντιδήμαρχοι με κατεπείγουσα διάταξη του ΥΠ.ΕΣ.

korinthosnews  | 

Στη Βουλή κατετέθη το βράδυ της Παρασκευής πολυνομοσχέδιο-“σκούπα”
με σωρεία ρυθμίσεων διαφόρων Υπουργείων,
υπό τον τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις
». 
Το Ν/Σ θα συζητηθεί και ψηφιστεί τροχάδην με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

 

Η νέα διάταξη δίνει τη δυνατότητα στους Δημάρχους 
να προσθέσουν επιπλέον Αντιδημάρχους.

Ρητά ορίζεται ότι αυτή η νέα κατηγορία Αντιδημάρχων θα είναι άμισθη,
δεν θα δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Υπουργοί υπογράφουν ότι 
σκοπός της ρύθμισης είναι «η εύρυθμη λειτουργία των Δήμων»
και πως οι Αντιδήμαρχοι αυτοί θα «υπηρετούν τιμητικά».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: