Ο Σ.Ε.Π. ουδεμία σχέση έχει με τα πρόσωπα του τμήματος που παρέλασαν ως έφεδροι

korinthosnews  | 

Ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.) με κέντρο Διοίκησης την Κόρινθο,
και παραρτήματα στο μεγαλύτερο μέρος της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
ενημερώνει ότι δεν συμμετείχε στην παρέλαση της έδρας του, στην Κόρινθο,
και συνεπώς, ουδεμία σχέση έχει με τα πρόσωπα του τμήματος που παρέλασαν ως έφεδροι.
Ο Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π), από την ημέρα της ίδρυσης του,
διέπεται απο τη νομιμότητα, και οι δράσεις του το αποδεικνύουν διαρκώς.

Για τον Σ. Ε. Π.

Καρυώτης Γεώργιος
Εφ Λγός (ΕΔ)
Πρόεδρος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου (Σ.Ε.Π.)