Σήμερα το δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο του Επιμελητηρίου για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις

korinthosnews  | 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης του για το 2019,  
το Επιμελητήριο Κορινθίας  σε συνεργασία με το ENTERPRISE GREECE  
προκειμένου να συμβάλλουν στην σωστή πληροφόρηση
των εν δυνάμει εξαγωγικών επιχειρήσεων και των εξαγωγέων
που βρίσκονται κυρίως σε αρχικό στάδιο,
διοργανώνουν δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο διάρκειας 8 ωρών
με θέμα
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ».

Στόχος του σεμιναρίου αυτού είναι  να ενημερωθούν διεξοδικά οι ενδιαφερόμενοι,
για όλο το πλέγμα που καθορίζει μια επιτυχημένη εξαγωγική προσπάθεια
έτσι ώστε να αποφεύγονται συγχύσεις, λάθος βήματα
και ως εκ τούτου χάσιμο χρόνου και χρημάτων.

Το σεμινάριο  είναι δομημένο με τρόπο ώστε, 
να δίδονται απαντήσεις στα ερωτήματα των εν δυνάμει εξαγωγέων
όσον αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης της εξαγωγικής διαδικασίας, 
χωρίς άσκοπες θεωρητικές προεκτάσεις.

Στην ύλη των σεμιναρίων ενδεικτικά περιλαμβάνονται
και αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

·         Δημιουργία – κατοχύρωση εμπορικών σημάτων.

·         Δημιουργία εξαγώγιμου προϊόντος
(από πλευράς της marketing διάστασής του)
δηλ. design, συσκευασία (περιέκτης, ετικέτα), πιστοποιήσεις.

·         Σήμανση προϊόντων – barcode κ.λ.π.

·         Δημιουργία επικοινωνιακών εργαλείων.

·         Επιλογή ξένων αγορών και προσαρμογή των προϊόντων σε αυτές.

·         Μεθοδολογία εξεύρεσης πελατών στις αγορές – στόχους.

·         Δράσεις που απαιτούνται για την εξεύρεση πελατών.

·         Αναφορά σε Διεθνείς Εκθέσεις
(τρόπος επιλογής της κατάλληλης Έκθεσης και βήματα οργάνωσης).  

·         Αναφορά σε Β2Β συναντήσεις και τρόπος σωστής προετοιμασίας τους.

·         Τρόπος συζήτησης με τους υποψήφιους πελάτες,
           θέματα κατάρτισης εμπορικών συμφωνιών.

·         Τι περιλαμβάνει μια εμπορική συμφωνία.

·         Τρόποι παράδοσης – χρήση Διεθνών εμπορικών όρων.

·         Τρόποι πληρωμής – συνεργασία με τράπεζες.

·         Ασφαλίσεις φορτίων – πελατών.

·         Κοστολόγηση εξαγόμενου προϊόντος, θέματα Φ.Π.Α. εξαγωγών.

·         Συνοδευτικά έγγραφα εξαγωγών κ.λ.π.

·         Ιδιαιτερότητες – ειδικό καθεστώς εξαγωγών σε τρίτες χώρες
σχετικά με έλεγχο και πιστοποίηση φορτίων
(έκδοση ειδικών πιστοποιητικών κ.λ.π.)

·         Χρήση κατάλληλων βάσεων δεδομένων για άντληση χρήσιμων στοιχείων. Αξιοποίηση των εμπορικών μας ακολούθων.

Το εν λόγω σεμινάριο θα διεξαχθεί 
τη Δευτέρα, 07/10/2019 & την Τετάρτη, 09/10/2019
στο Επιμελητήριο Κορίνθιας (Ερμού 2, Κόρινθος)
και ώρες  17.00 - 21.00.

Εισηγητής στο σεμινάριο θα είναι ο κ. Γιώργος Παπαστεργιόπουλος,
Διευθυντής Πληροφόρησης & Υποστήριξης επιχειρήσεων
του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ENTERPRISE GREECE )
με 37 χρόνια θητείας στο χώρο του εξωτερικού εμπορίου.

Σημειώνεται ότι μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν
στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις συμμετοχής.